iGRaRaJeVe iGRaRiJe

Posts Tagged ‘žaba

Žabica je žejna bila
in je vode se napila.
Pa ji je trebušček počil,
mož je po zdravnika skočil.

Ko sta k žabici prispela,
žabica ni več živela.
To je žalostna nezgoda,
dobre žabice je škoda.

Majhna žaba
sredi mlake
se uči regljati,
a regljanje
je umetnost,
“R” je treba znati!

Pa se trudi
žabja mama:
“Riba, raca, rak.”
Žabica pa
kar po svoje:
“Lega, lega, kvak.”

Glejte našo račko
pisano plavačko.
Z žabico se krega,
ki se smeje z brega.

rega, rega, kvak, račka je junak,
rega, rega, kvak, račka je junak,

Žaba v luž skoči,
rački repek zmoči,
potlej pa iz vode
hudo račko zbode.

rega, rega, kvak, račka je junak,
rega, rega, kvak, račka je junak.

Žabe svatbo so imele,
zbrane od sosednih mlak,
jedle, pile so in pele,
rega, rega, reg, kvak, kvak, kvak, kvak.

Skokica nevesta mlada,
ženin bil je dolgokrak;
rajala oba sta rada,
rega, rega, reg, kvak, kvak, kvak, kvak.

Po večerji zavrte se,
ko je bil že pozen mrak;
rajajo, da vse se trese,
rega, rega, reg, kvak, kvak, kvak, kvak.

Živi ženin naš z nevesto!
Glas povzdigne Krakuš svat,
zagrmi jih kakih dvesto:
rega, rega, reg, kvak, kvak, kvak, kvak.